Клиникалык лаборатория

Лабораториянын башчысынын милдетин аткаруучу - м.и.д., профессор Ешиев Абдыракман Молдалиевич

тел. 0552-22-50-03


Негизги изилдөө багыттары:

Калктын саламаттыгынын абалына – оорулардын жүрүшүнүн өзгөчөлүктөрүнө, анын ичинде атиптүү жана жашыруун түрлөрүнө (токсикология лабораториясы тарабынан аныкталган) экологиялык факторлордун тийгизген таасирлерин изилдөө.
Калктын этникалык өзгөчөлүктөрүнөн, тамактануу мүнөзүнөн, жашоо абалынан,  деңиз денгээлинен бийиктинен, таасир берген факторлордон келип чыккан ооруларды алдын алуу жана дарылоо үчүн, фармакология  жана физиология лабораториясы иштеп чыккан дары каражаттары колдонулат. Ошондой эле, микробиология жана иммунология лабораториясы тарабынан жергиликтүү штаммдардан биопрепарат алынып, аны оорулардын алдын алуу жана дарылоо  үчүн пайдалануу ыкмаларын иштеп чыгып, келечекте практикалык медицинага ишке киргизилет.
Клиницисттер ар кандай аймактардан алынган микробдордун патогендүүлүгүн жана антибиотике туруктуулугун изилдөөгө аракет кылып жатышат. О.э. жаратылыш каражаттарын жана микробдордун жаратылыштык антагонизмдерин колдонуу менен, “микробдук” (анын ичинде септикалык абалдар жана  ДВС синдрому) жана инфекциялык ооруларды дарылоонун оптималдаштыруу жолдорун издеп жатышат. Дарылоо жана алдын алуунун ишке киргизилген ыкмаларынын экономикалык эффектин эсептөөнү  жүргүзүп, изилдөөлөрдүн артыкчылыктарын аныктоодо.

Лабораториянын кызматчылары:

1. Ешиев Абдыракман Молдалиевич

– профессор, медицина илимдеринин доктору


2. Паизова З.М.

– медицина илимдеринин кандидаты


3. Мирзакулов Д.С.

– медицина илимдеринин кандидаты


4. Арынов З.С.

– медицина илимдеринин кандидаты


5. Жилова Л.В.

– кичи илимий кызматкер


6. Пайзилдаев Т.Р.

– кичи илимий кызматкер


7. Мамажунус кызы Н.

– лаборант


Билим берүү иш-чаралары:

Лабораторияны кызматкерлери  ОшМУда сабактарды өткөрүшөт.

Негизги публикациялар:

Ешиев А.М.,  Ешиева А.А., Белов Г.В. Чайноо булчуӊдарынын сезгенүү контрактурасынын реабилитациалык  терапиясынын натыйжалары. // Фундаменталдык жана кошумча изилдөөлөрдүн эл аралык журналы. – 2019. № 4. 109-112-бет.
  1. Ешиев А.М., Ешиева А.А., Белов Г.В. Балдардын одонтогендик остеомиелитин медициналык реабилитациясынын кээ бир аспектилери. // Евразиялык илимий жыйынынын эл аралык илимий-практикалык конференциясынын LI жыйнагы. 138-141-бет.
  2. Payzildaev T., Toichueva A.U. “The problems of contamination of breast milk by organochlorine pesticides in Osh Province of the Kyrgyz Republic” (poster) ISEE Young 2018 March 19-20, 2018 | Munich, Germany.