Кыргыз улуттук илимдер академиясынын Бийик Тоо физиологиясы жана медицина институту
Дареги: 720048, Бишкек шаары, Анкара көчөсү (мурдагы М.Горький) 1/5
тел. (312) 44-95-64, 44-92-16; 44-90-05; факс (312) 44-98-87
e-mail:  institutgfm@gmail.com

Бийик Тоо физиологиясы жана медицина институтунун Медициналык проблемалар бөлүмү
723504 Кыргызстан, Ош шаары Узген көчөсү 130 А
Тел.: +996 3222 2-13-95, 2-15-12
Факс : +996 3222 21395
e-mail: impnankr@gmail.com